อนุทิน 125323 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

วัยเรียนก็มีหลายช่วงอายุนะคะตั้งแต่ เตรียมอนุบาล อนุบาล ประถม มัธยม  กศน. ปวช.ปวส. มหาวิทยาลัย ตรี โท เอก  จุดประสงค์ของกิจกรรม คือ เด็กๆวัยเรียนก็น่าจะก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นอาหารเพื่อสุขภาพสู่อาเซียนครั้งนี้ก็น่าจะเป็นช่วงวัยก่อนถึงอายุ 20 ปีโดยประมาณ เป็นช่วงวัยกำลังเจริญเติบโตของทุกอวัยวะทีเดียว สูงหรือเตี้ย อ้วนหรือผอม  แข็งแรงหรืออ่อนแอ  สมองดีหรือสมองไม่ดี  สุขภาพแต่ละอวัยวะของแต่ละคนสามารถกำหนดได้จากอาหารที่กินกันทุกมื้อทุกวันได้เลย ดังนั้นผู้ทำอาหารให้แต่ละมื้อ หรือนักเรียนซื้ออาหารที่โรงเรียน ร้านอาหารต่างๆ  ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ นั้นสำคัญค่ะ  แต่ก็มีไม่น้อยเลยที่ไม่สนใจ กินแค่พอให้ท้องอิ่มไม่หิวเท่านั้น 


เขียน 18 Jun 2013 @ 13:42 () แก้ไข 18 Jun 2013 @ 13:54, ()


ความเห็น (0)