อนุทิน 125322 - อมรา รักษา

ในสัปดาห์ที่ ๕ เด็กนักเรียนเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้น จากเมื่ออาทิตย์แรกๆจะไม่มีใครค่อยส่งงาน แต่พออาทิตย์หลังๆนี้เริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้น

เขียน 18 Jun 2013 @ 13:31 ()


ความเห็น (0)