อนุทิน 125322 - อมรา รักษา

  ติดต่อ

ในสัปดาห์ที่ ๕ เด็กนักเรียนเริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้น จากเมื่ออาทิตย์แรกๆจะไม่มีใครค่อยส่งงาน แต่พออาทิตย์หลังๆนี้เริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)