อนุทิน 125314 - krutoiting

krutoiting

บางครั้งหลักการและเหตุผลก็ไม่อาจเข้าถึงความเป็นจริง

เขียน 18 Jun 2013 @ 09:33 ()


ความเห็น (0)