อนุทิน #125314

บางครั้งหลักการและเหตุผลก็ไม่อาจเข้าถึงความเป็นจริง

เขียน:

ความเห็น (0)