อนุทิน 125309 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่ ๕ วันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

                สำหรับสัปดาห์ที่ ๕ นี้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างง่ายเนื่องจากนักเรียนตั้งใจฟังมากขึ้น กล้าแสดงออก และร่วมกันทำกิจกรรมภายในห้องเรียน โดยภาพรวมแล้วเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ยังมีบางส่วนที่ยังส่งเสียงดัง แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ได้เข้าร่วมวิชาจริยธรรม และได้แยกเด็กนักเรียนที่อิสลามออกมาเพื่อคุมและให้ความรู้ด้านศาสนา

                การสอนในสัปดาห์นี้เป็นไปตามแผนการสอนที่วางไว้ สอนเสดทันเวลาแต่จะมีเด็กพิเศษที่ดิฉันยังไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเป็นเด้กที่อยู่นิ่งไม่ได้ เสียงดังตลอดเวลา ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการสอนและการเรียนของเด็กนักเรียนอยู่ แต่โดยภาพรวมแล้วทุกอย่างดีค่ะ

เขียน 18 Jun 2013 @ 06:48 ()


ความเห็น (0)