อนุทิน 125283 - นางสาวณฤดี เคนดวงจันทร์

ประโยคการแนะนำตัวเอง

My name is ………………(Name/Surname)

(มายเนม อิส....................................................)

ฉัน/ผม/ดิฉัน ชื่อ (ชื่อ/นามสกุล)

• Let me introduce myself.

I am ……………………………………………………….

(เล็ท มีอินโทรดยูซ มายเซ็ลฟ ไอ แอม ...........)

ขอผม/ดิฉัน แนะนําตนเอง

ผม/ดิฉัน ชื่อ.....................................................

• May I introduce myself

I am ……………………………………………………….

(เมย ไอ อินโทรดยูซ มาเซ็ลฟ ไอ แอม..............)

ขออนุญาตแนะนําตนเอง

ผม/ดิฉัน ชื่อ.....................................................

การตอบ

• Nice to meet you 

(ไนซ ทู มีท ยู)

ยินดีทีได้รูจักคุณ

(*ใช้เมื่อพบกันครั้งแรก)

Pleased to meet you 

(พลีสด ทู มีท ยู)

ยินดีที่ได้รู้จักคุณ

• My name’s …………………………………….

(มายเนม’ส ...........................................)

ฉันชื่อ .....................................................

• Nice to meet you 

(ไนซ์ ทู มีท ยู)

ยินดีทีได้รู้จักคุณ

• It’s nice to meet you

(อิท”ส ไนซ์ ทู มีท ยู)

ยินดีทีได้รู้จักคุณ

• Glad to meet you

(แกลด ทู มีท ยู)

ยินดีทีได้รู้จักคุณ

• Nice to meet you too

(ไนซ์ ทู มีท ยู ทู)

ยินดีทีได้รู้จักคุณเช่นกันเขียน 17 Jun 2013 @ 16:33 ()


ความเห็น (0)