อนุทิน 125280 - นายจีรวัฒน์ แสงทอง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสงขลา เป็นสถานที่แสดงพันธ์สัตว์น้ำอีกแห่งที่ใหญ่ในภาคใต้ตอนล่าง

เขียน 17 Jun 2013 @ 16:31 ()


ความเห็น (0)