อนุทิน 125278 - อรุษ เกื้อเพชร

แบบฝึกหัด

1. ในปัจจุบันนิยมใช้วงกาหลอในงานประเภทใด

2. เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงกาหลอประกอบด้วยเครื่องดนตรีอะไรบ้าง

3. สาเหตุใดที่ทำให้วงกาหลอลดความนิยมลงในสังคม

เขียน 17 Jun 2013 @ 16:30 ()


ความเห็น (0)