อนุทิน 125271 - ปัทมา คลี่ฉายา

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2556  @ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

       สวัสดีค่ะ  เพื่อนๆ  ในสัปดาห์นี้ การสอนชั้น ม.1 เป็นการให้ทำการทดลองการส่องดูเซลล์จากกล้องจุลทรรศน์ ดูโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆภายในเซลล์ ได้แก่ เซลล์หัวหอม ว่านกาบหอย สาหร่ายหางกระรอก เยื่อบุข้างแก้ม และ น้ำเสียเพื่อดูสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ในการทำการทดลองนักเรียนส่วนใหญ่ ตั้งใจทำการทดลองดีมาก เพราะเป็นครั้งแรกในการปฎิบัติการทดลอง และนอกจากนี้ดิฉันปฎิบัติหน้าที่ เหมือนเดิมทุกเช้า คือ ลงเช็คชื่อ นักเรียนชั้น ม.1/3 และ เข้าชมรม อัฉริยะวิทยาศาสตร์ 

      ส่วนนักเรียนชั้น ม.5/11 สอนเนื้อหาเกี่ยวกับ ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือจากกฎเมนเดล การถ่ายทอดลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์ การข่มร่วมกัน และ Multiple alleles เนื้อหาในเรื่องนี้ จะเน้นการทำโจทย์เพื่อความเข้าใจของนักเรียน และ จะให้นักเรียนออกมาทำหน้าชั้นเรียนเพื่อ กระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นจากโจทย์ให้เพื่อนๆทุกคนได้อภิปรายคำตอบด้วยกัน

ปล. "ดิฉันไม่ได้คิดว่าจะฝึกสอนให้พ้นๆไป 1 วัน แต่จะสอนให้ทุกๆวันด้วยใจที่รักในการทำงาน"

เขียน 17 Jun 2013 @ 15:58 ()


ความเห็น (0)