อนุทิน 125246 - ยูวารีเย๊าะ รือแม

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 10-14 มิถุนายน 2556

       ในสัปดาห์นี้ได้จัดการเรียนการรู้ เรื่อง ความหนาแน่นของวัสดุ เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรูที่ 1 ในเรื่องนี้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมนานพอสมควร ในเวลา 2 ชั่วโมงยังไม่สามารถสรุปเรื่องนี้ได้ เนื่องจากว่าในการทำกิจกรรมจะมีการคำนวณหาความหนาแน่นของวัสดุ คือมวลหารปริมาตรของวัสดุ ซึ่งมวลและปริมาตรได้มาจากการทำกิจกรรมในการหาความหนาแน่น จะได้ค่าที่เป็นจุดทศนิยม ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีบางคนที่ยังหารไม่เป็น และนักเรียนยังไม่รู้จักทศนิยม นักเรียนจะรู้จักในนามของ “เศษ” เท่านั้น ดังนั้นครูสอนวิทยาศาสตร์ต้องสอนคณิตศาสตร์ จึงทำให้เวลา2 ชั่วโมงไม่เพียงพอ จึงต้องมาต่อชั่วโมงหน้าเพื่อมาสรุปผลการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ดิฉันเข้าใจว่าในวิชาหนึ่งๆ จะมีวิชาอื่นเข้าผสมผสานอยู่ด้วย ครูจึงจะต้องเป็นและเข้าใจทุกวิชา เพื่อความเข้าใจของนักเรียน

        มีนักเรียนอยู่ห้องหนึ่งที่ไม่เข้าใจและไม่ฟังครูอธิบายในการทำกิจกรรมเลย พูดมาก เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่เริ่มทำอะไรเลย ดิฉันโมโหมากเลยทำโทษทั้งกลุ่ม โดยการตีมือคนละหนึ่งที แต่ก็ยังเหมือนเดิม ซึ่งทำให้ห้องนี้ทำกิจกรรมช้ากว่าห้องอื่นๆ

      ส่วนของภาระหน้าที่ต่าง ๆ จะมีการรับ-ส่งนักเรียนทุกวันศุกร์ และเนื่องจากโต๊ะของดิฉันอยู่ห้องพยาบาลและมีหน้าที่ดูแลสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ในสัปดาห์นี้มีนักเรียนป่วยเป็นจำนวนมาก ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง และอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ เช่น ไส้ดินสอทิ่มมือ เป็นต้น ในกรณีของไส้ดินสอทิ่มมือ แล้วเกิดไส้ดินสอติดอยู่ในเนื้อของนักเรียน หน้าที่ของดิฉันก็คือ ต้องเอาไส้ดินสอที่อยู่ในเนื้อของนักเรียนออกมาให้ได้ ซึ่งดิฉันต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเอาไส้อินสอออกมา แต่ก็สามารถเอาไส้ดินสอออกมาได้อย่างปลอดภัย ส่วยของผู้ป่วยอื่นๆน่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน จึงทำให้บางวันเตียงผู้ป่วยในห้องพยาบาลเต็มเลยทีเดียว และในช่วงนี้เป็นช่วงที่โรคไข็เลือดออกกำลังระบาด เมื่อมีนกักเรียนที่เป็นไข้ ตัวร้อน ทางห้องพยาบาลจะให้ยากันยุงใช้ทาเมื่ออยู่ที่บ้าน เป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกอีกวิธีหนึงค่ะ

เขียน 17 Jun 2013 @ 07:26 ()


ความเห็น (0)