อนุทิน 125243 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๕  วันที่ ๑๐ – ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖

  สำหรับสัปดาห์ที่ ๕ นี้การจัดการเรียนการสอนง่ายขึ้น นักเรียนตั้งใจฟัง และร่วมกันทำกิจกรรมภายในห้องเรียน โดยภาพรวมแล้วเป็นไปอย่างราบรื่น มีบ้างบางส่วนที่ไม่ตั้งใจเรียน และชอบส่งเสียงดัง  แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี

  ปัญหาที่พบในสัปดาห์ที่ ๕ นี้ คือ

๑.  สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย มีฝนตกหนักในตอนเช้าทำให้มีบางวันไปโรงเรียนสายเกิน ๗.๓๐ น. และบางวันต้องตากฝนไปโรงเรียน

๒.  มีเด็กพิเศษคนหนึ่ง จะเป็นเด็กที่ดื้อมากไม่เชื่อฟัง  ถ้าเราดีด้วยแล้วเด็กพิเศษคนนี้จะไม่มีความเกรงใจและเคารพครูเลย  และจะชอบจับแขนไม่ให้ไปสอน  กว่าจะไปจากเด็กพิเศษคนนี้ได้ต้องใช้เวลานาน  บางทีต้องพาไปหาครูเพื่อช่วย 


เขียน 17 Jun 2013 @ 00:23 ()


ความเห็น (0)