อนุทิน 125242 - เบญจมาศ มณีมัย

สัปดาห์ที่ 5 เป็นสัปดาห์ เป็นสัปดาห์ที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยในการเดินทางไปโรงเรียน เพราะฝนตกหนักจึงทำให้มีอุปสรรคในการเดินทาง ส่วนในด้านการสอนลงตัวดีทุกอย่างนักเรียนทุกคนน่ารักมาก เริ่มจะสอนและควบคุมชั้นเรียนได้ดี เพราะมีความคุ้นเคยกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น ภาพโดยรวมในสัปดาห์ในด้านการสอนถือว่าดีเลยทีเดียว ยังมีบ้าง เรื่องแผนการสอนที่ยังมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้  

ดิฉันรู้สึกว่า ดิฉันเริ่มชินกับทุกๆสิ่ง  ทำให้ฉันรู้ว่าอาชีพครู เป็นอาชีพที่ต้องสนใจ เข้าใจ นักเรียนแต่ละคน เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสามรถต่างกัน บ้างคนช้า บ้างคนเร็ว มากในการเรียน ฉะนั้นเราจึงต้องเข้าใจ และพร้อมที่จะพัฒนาให้เขาได้รับรู้เหมือนกับคนอื่น


เขียน 17 Jun 2013 @ 00:00 () แก้ไข 17 Jun 2013 @ 12:25, ()


ความเห็น (0)