อนุทิน 125240 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

               สัปดาห์ที่ 5 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในด้านที่มีอุปสรรคในสัปดาห์นี้ คือ สภาพอากาศตอนเดินทางไปโรงเรียนไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรเนื่องจากมีฝนตกหนักทำให้การเดินทางค่อนข้างลำบากส่วน ด้านการจัดการเรียนการสอน ในสัปดาห์นี้ได้จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนชั้นป.5สอนเรื่องการขยายพันธุ์พืชโดยให้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมทั้งวาดภาพประกอบแล้วออกมาอธิบายให้เพื่อนในห้องได้เข้าใจในการขยายพันธุ์พืช เข้าใจขั้นตอนในการขยายพันธุพืชส่วนนักเรียนชั้น ป.4 จัดการเรียนรู้โดยการให้นักเรียนทำการทดลองโดยให้นักเรียนปลูกต้นถั่วเขียวเพื่อที่จะศึกษาความสำคัญของน้ำ เพื่อที่จะให้นักเรียนทราบว่าปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชคืออะไร           

                สัปดาห์นี้สามารถเข้ากับนักเรียนได้เป็นอย่างดีเพราะเริ่มที่จะรู้จักกันมากขึ้นและทำให้ด้านการสอนดีขึ้นและเข้าใจนักเรียนแต่ละรายบุคคลมากขึ้นเพราะนักเรียนแต่ละคนมาจากต่างครอบครัวเราจึงควรดูแลเอาใจใส่ในเรื่องนี้เป็นพิเศษ

                                     

เขียน 16 Jun 2013 @ 23:51 ()


ความเห็น (0)