อนุทิน 12524 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อคนที่ยังไม่ตายอย่างไรก็เจอสิ่งที่ไม่รัก ไม่พอใจ มากระทบ กระแทกเป็นธรรมดา
กำลังสติที่กล้าแข็งนั้นจะช่วยให้เรา "ตามดู รู้ทัน" อารมณ์เหล่านั้นและปล่อยว่างให้เบาบางลงไปได้

ไม้นั้นเมื่อถูสีไปเรื่อย ๆ โดยไม่ยอมหยุดฉันใด
ความร้อนก็ย่อมจะทำให้ถึงจุดที่เกิดไฟได้ฉันนั้น

แสงสว่างอันใด สดใสเกินกว่า "ปัญญา" ไม่มี

ปัญญาบารมีเป็นสิ่งที่ต้องสร้าง และสั่งสมให้เกิดมี...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

อ่านบทนี้ช่วยให้ประเมินตนเองได้ ดีจังค่ะ