อนุทิน 125230 - ภัสราภรณ์ พริกชูผล

สำหรับสัปดาห์ที่ 5 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสัปดาห์นี้ดิฉันก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในการฝึกสอนอีกอย่างหนึ่ง คือสภาพอากาศในการไปโรงเรียนไม่เอื้ออำนวยในการเดินทางไปฝึกสอน เมื่อลองย้อนกลับไปในตอนเราเป็นนักศึกษา วันใหนที่ฝนตกหนัก เราก็สามารถไม่ไปเรียนได้ แล้วมองย้อนมาในขณะนี้ ด้วยภาระและหน้าที่ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคขนาดใหน ฝนจะตกจนน้ำเต็มถนน เราก็ต้องฝ่าไปโรงเรียนจนได้ เพราะอะไรล่ะค่ะ เพราะเราต้องมีหน้าที่ในการสอน ในการดูแลนักเรียนของเรา ซึ่งเราไม่สามารถขาดได้เลย และนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์ให้คุณครูทั้งหลายได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูอีกขั้นหนึ่ง  ด้านการจัดการเรียนการสอน ในสัปดาห์นี้ดิฉันได้จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้ทดลอง ชั้นป.5 ได้ให้นักเรียนปักชำต้นคุณนายตื่นสาย และการเพาะเมล็ด ให้นักเรียนเพาะเมล็ดต้นมะเขือเทศ ซึ่งทำให้นักเรียนชอบ และเข้าใจขั้นตอนในการขยายพันธุพืชแบบไม่อาศัยเพศมากยิ่งขึ้น และนักเรียนชั้น ป.4 จัดการเรียนรู้โดยการให้นักเรียนทำใบกิจกรรม ซึ่งนักเรียนชอบและตั้งใจทำมากกว่าการนั่งฟังครูอธิบาย และการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ได้สอนเรื่องอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย โดยมีใบกิจกรรมให้นักเรียนวาดภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้นักเรียนชอบและสนุกกับกิจกรรมเป็นอย่างมากค่ะ                                                                       

เขียน 16 Jun 2013 @ 21:59 ()


ความเห็น (0)