อนุทิน 125224 - รอกีเย๊าะ จารง

สัปดาห์ที่ 5 ของการไปฝึกสอนที่โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) เป็นสัปดาห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทั้งตารางสอน เนื่องจากมีคุณครูคนใหม่เข้ามาทำให้ตารางสอนมีการเปลี่ยนแปลงในบางคาบ

อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากที่ครูคนใหม่เป็นรุ่นพี่สาขาของเราเอง ทำให้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การวางตัว และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมาเป็นครูฝึกสอน พี่คนนี้แนะนำเรื่องราวดีๆ และชีวิตของการเป็นครูฝึกสอนให้ฟัง ทำให้ดิฉันได้ความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นมากมาย  สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอนอย่างลงตัวมากขึ้น  มีการเตรียมใบกิจกรรมที่สนุก น่าสนใจให้นักเรียน ทำให้บรรยากาศการเรียนน่าเรียนมากยิ่งขึ้น นักเรียนบอกว่าการทำใบกิจกรรมเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเรียนกับครู และระหว่างนักเรียนด้วยกัน และเป็นที่น่าดีใจมาก เนื่องจากสัปดาห์นี้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครู ดิฉันได้มีโอกาสซ้อมนักเรียน และควบคุมนักเรียนในงานไหว้ครู ถือเป็นโอกาสดีมากที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้  อีกหนึ่งความประทับใจในการไปฝึกสอนครั้งนี้คือ นักเรียนทุกคนที่เดินผ่านก็มักจะเรียกดิฉันว่าครูทั้งนักเรียนสายชั้นประถม และชันมัธยม 


เขียน 16 Jun 2013 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)