อนุทิน 125221 - ธัญญารัตน์ อินทร์ทอง

ดิฉัน นางสาวธัญญารัตน์ อินทร์ทอง ว. 52 เลขที่ 15 เป็นครูฝึกสอนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต  

ในสัปดาห์ที่ 5 เป็นสัปดาห์ที่ลำบากในการไปเรียน เพราะสภาพภูมิอากาศไม่อำนวย ฝนตกตั้งแต่เช้า จึงทำให้ไปโรงเรียนสายเกือบทุกวัน แต่ก็ได้มีการโทรแจ้งครูพี่เลี้ยงและทางฝ่ายวิชาการ ส่วนเรื่องการเรียนการสอน ในอาทิตย์นี้ทุกอย่างฝ่ายไปอย่างเร็ว เหมือนเราเริ่มที่จะชินกับการเป็นครู การเรียนการสอนตั้งเรียนทุกคนตั้งใจเรียน ฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็นมากขึ้น นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการทดลอง และทุกคนนำอุปกรณ์การทดลองที่สั่งมาร้อยละ 80 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ ส่วนในด้านกิจกรรมภายในโรงเรียน ในวันพฤหัสดีเป็นกิจกรรมพิธีไหว้ครู ดิฉันรู้สึกภาค ภูมิใจเป็นอย่างมากเมื่อมีนักเรียนนำดอกไม้มาไหว้และอวยพรเรา ซึ่งทำให้เรามีกำลังใจต่อสู้ในภาระหน้าที่มากขึ้น ส่วนในวันศุกร์มีกิจกรรมในทางศาสนาของแต่ละศาสนา ซึ่งของศาสนาพุทธคือการนั่งฟังธรรมมะ ฟังเทศน์ เกี่ยวกับศลี 5 และการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งใคิดเห็นอย่างเต็มที่นการนั่งฟังนั้นนักเรียนทุกคนมีความสนุกสนาน หัวเราะ และร่วมแสดงความ

เขียน 16 Jun 2013 @ 20:08 ()


ความเห็น (0)