อนุทิน 125218 - ศิริพรรณ บูเก็ม

สัปดาห์ที่ 5

        ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่วุ่ยวายนิดหน่อย เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเท่าไร ตอนเช้ามีฝนตก ตอนเย็นกลับจากโรงเรียนฝนก็ตกอีก เล่นเอาทั้งสัปดาห์นี้เปียกปอนกันทุกวัน และสัปดาห์ได้เริ่มการสอนที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้น นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนบาง ไม่ตั้งใจบาง จึงต้องหาวิธีการต่างๆ มาใช้กับนักเรียนทั้งป.5 และ ป.6 นอกจากนี้ยังต้องให้ความสนใจกับนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย จึงต้องให้มาติดต่อทำงานย้อนหลัง เพื่อที่จะให้ทันกับเพื่อนคนอื่นๆ 

       ในสัปดาห์นี้ได้สอนแค่สามวัน เนื่องจากวันพุธและพฤหัสบดีที่ผ่านมาต้องนำนักเรียนไปอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนชั้นป.6 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ก็มีความสนุกสนานเป็นอย่างมาก นักเรียนเองก็มีความสนุกเป็นอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรมที่สนุก อาหาร และนักเรียนยังได้รับความรู้มากมายจากการอบรมในครั้งนี้ ส่วนการสอนนั้นครูพี่เลี้ยงก็ได้เข้ามาช่วยสอนแทนหนึ่งคาบของนักเรียนชั้นป.5 

      ในด้านผู้ช่วยครูประจำชั้นก็ได้ได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนทุกๆวันศุกร์ เนื่องจากเป็นวันที่มีการเรียนวิชา คหกรรม เป็นโครงการที่มีชมรมภายนอกมาจัดกิจกรรมให้ทุกๆวันศุกร์ ซึ่งศุกร์ที่ผ่านมานี้ได้เริ่มทำอาหารอย่างแรกคือ แกงส้ม นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสลงมือทำกันอย่างสนุกสนาน และได้ชิมฝีมือการทำแกงส้มของตนเอง นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ สามารถนำกลับไปทำได้ที่บ้าน

เขียน 16 Jun 2013 @ 19:32 ()


ความเห็น (0)