อนุทิน 125216 - วิไลวรรณ์ อุดมศรี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 5 วันที่ 16 มิถุนายน 2556  โรงดาราสมุทรภูเก็ต

           สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ต้องเผิชญหน้ากับนักเรียนอย่างเป็นจริงเป็นจัง  ในสัปดาห์มีการจัดกิจกรรมการไหว้ครูเนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนได้มีการซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในวันอังคารที่  11  มิถุนายน  2556  ทางโรงเรียนมีการแบ่งนักเรียนออกเป็น  2  ช่วง  นักเรียน  E.P. และ I.E.P. ซ้อมก่อนแล้วต่อด้วยนักเรียนโปรแกรมไทย  เมื่อถึงวันไหว้ครู  วันที่  13  มิถุนายน  2556  มีการจัดลำดับครูเป็นช่วงชั้นเพื่อให้ตัวแทนของนักเรียนนำต้นไม้มาไหว้คุณครู  เมื่อถึงระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6  รู้สึกตื่นเต้นต้องไปนั่งเพื่อให้นักเรียนมากราบไหว้และนำต้นไม้มาให้  ตื่นเต้นทำอะไรไม่ค่อยถูกแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดี 

         ในวันศุกร์มีการทำกิจกรรม  จะแบ่งออกเป็น  3  ศาสนา  ศาสนาพุทธ  ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม  เพื่อทำกิจกรรมของแต่ละศาสนา  ศาสนาพุทธทางโรงเรียนได้นิมนต์พระมาเทศน์ให้นักเรียนฟัง  นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสนุกไปกับการทำกิจกรรมในครั้งนี้  ส่วนนักเรียนศาสนาคริสต์ให้ไปที่วัดน้อยและนักเรียนศาสนาอิสลามให้ไปที่ห้องประชุมเพื่อประกอบพิธีกรรมของแต่ละศาสนา

เขียน 16 Jun 2013 @ 19:17 ()


ความเห็น (0)