อนุทิน 125215 - ยาวีร่า เหมเส็ม

       อยากเติบโตมาเป็นครูที่ดี.. อยากเป็นครูที่มีความพร้อมทั้งกาย วาจา ใจที่ต้องการให้ศิษย์ได้ดี.. ไม่อยากให้ใครมาว่าครูว่าไม่ดี.. เพราะครูทุกคนมีพระคุณกับเรา.. เปรียบเสมือนแม่คนที่2 ของเรา.. โลกที่เปลี่ยนไปทำให้ใครหลายคนมองว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้อยต่ำ.. เงินเดือนน้อย.. แต่ความจริงแล้วอาชีพครูเป็นอาชีพที่ประเสริฐที่่สุด.. ครูทุกคนมีความเสียสละ มความเมตตา.. ครูสอนคนให้เป็นคน !!

                          

เขียน 16 Jun 2013 @ 18:17 ()


ความเห็น (0)