อนุทิน 125211 - อ.นุ

  ติดต่อ

เกิดในตระกูลพานิช.. เป็นพ่อค้าทางวิญญาณ นาม "พุทธทาส"


  เขียน:  

ความเห็น (0)