อนุทิน #125211

เกิดในตระกูลพานิช.. เป็นพ่อค้าทางวิญญาณ นาม "พุทธทาส"


เขียน:

ความเห็น (0)