อนุทิน 125208 - นัทธพงศ์ ส่งอำไพ

            สัปดาห์ที่ 4  วันที่ 10-14 มิถุนายน 2556

           ในสัปดาห์ที่4 เป็นสัปดาห์ที่ครบรอบ 1 เดือนของชีวิตการเป็น ครู  นับจากวันแรกจนถึงวันนี้ 1 เดือน  ได้สอนประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างของการเป็นครู การวางตัวในโรงเรียน  แต่ก็ยังถือว่า เป็นแค่จุดเริ่มต้นเนื่องจากอนาคตจากนี้อีก 30กว่าปี จะต้องเป็นคุณครูเเละเมื่อถึงวันนั้นหลายคนคงจะนึกถึงชีวิตวันแรกของการเป็นครู

            สัปดาห์นี้เริ่มต้นด้วยฝนตกตลอดทั้งสัปกาห์ทำให้การเข้าแถวของเด็กนักเรียนต้องย้านมาเข้าแถวหน้าห้องเรียน และเมื่อมีฝนตก ด้วยเด็กมีความซุกซนตามวัยจึงต้องมีการกวดขันเรื่องความสะอาดและการออกนอกห้องเรียนเป็นพิเศษ รวมถึงการพูดคุยถึงการปฏิบัติตนเมื่อมีฝนตก

           วันที่ 12-13 มิถุนายน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประทับใจ  คือการนำเด็กส่วนหนึ่งเข้ารับการอบรม เรื่อง  พลังงานทางเลือก Biodesel  ณ อาคารไบโอดีเซล  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.วิชิต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้และเป็การปลูกฝังในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย     เขียน 16 Jun 2013 @ 17:42 ()


ความเห็น (0)