อนุทิน 125197 - ธีรเดช

ธีรเดช

สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2556

  สัปดาห์ที่ 5 นี้ ในด้านการปฏิบัติการสอน ได้สอนวันจันทร์กับวันอังคาร ส่วนวันพุธถึงวันศุกร์ นักเรียนและคุณครูจัดโครงการค่ายพุทธบุตร-ธรรมจารินี ณ วัดเก็ตโฮ่ (วัดอนุภาษกฤษฎาราม) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน                                                

        สำหรับรายวิชาเคมีพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น ม.4/2 หลังจากได้เรียนจบในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องธาตุและสารประกอบ ก็ได้ทำแบบทดสอบวัดผลนักเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้ในช่วง 30 นาทีของชั่วโมงแรก และต่อด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ความหมายของปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิกิริยาเคมี  สมการเคมี  และพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี จากการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนสายศิลป์ต้องค่อยเป็นค่อยไป นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ช้า ต้องพยายามสอนให้ช้าลง และยกตัวอย่างมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น หมดเสียงเลยเหมือนกันเพราะคาบนั้นไมค์เสีย

        สำหรับรายวิชาโลกดาราศาสตร์พื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.5/1 และ ม.5/2 สัปดาห์นี้ก็เข้าสู่เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ดาวฤกษ์ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ระยะห่างของดาวฤกษ์  ในเนื้อหาสาระเรื่องนี้นักเรียนค่อนข้างเข้าใจยากพอสมควร เพราะต้องใช้คณิตศาสตร์มาอธิบาย โดยต้องคิดจินตนาการด้วย โดยมีการทดลองเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เกี่ยวกับปรากฎการณ์แพรัลแลกซ์  โดยใช้มือถือปากกา ยื่นไปข้างหน้าให้สุดแขน แล้วสังเกตวัตถุ เปรียบเทียบกับวัตถุอื่น หรือตำแหน่งอ้างอิง โดยใช้นัยน์ตาทีละข้าง ก็สามารถที่จะอภิปรายและตอบคำถามและสรุปได้


เขียน 16 Jun 2013 @ 13:41 () แก้ไข 16 Jun 2013 @ 13:43, ()


ความเห็น (0)