อนุทิน 125194 - นารีม๊ะ แวสะมะ

สัปดาห์ที่ ๕  วันที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖

              สัปดาห์ที่ห้าของการเป็นครูฝึกสอน สัปดาห์นี้มีเหนื่อยกัยนักเรียนมากๆเลยยิ่งอยู่นักเรียนเริ่มมีการแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยนักศึกษาฝึกสอนไม่ได้เป็นครูอย่างเต็มตัวไม่เหมือนครูในโรงเรียนของตัวเองเวลาที่สอนนักเรียนจะเล่นมากกว่าที่จะรับความรู้ ความรู้ที่จะให้นักเรียนอย่าได้ให้เยอะเพราะนักเรียนจะสมาธิสั้นมากๆแต่ถ้าสอนที่เป็นวิชาการเยอะๆนักเรียนจะไม่รับเลยรับแต่น้อย รู้สึกท้อจนอยากจะย้ายไปโรงเรียนอื่นเลยด้วยความที่นักเรียนซนมากๆคุมห้องเรียนได้แต่นักเรียนขาดความเคารพครูผู้สอนเป็นอย่างมาก  บรรยากาศในโรงเรียนดีมากน่าอยู่  น่าเรียน ครูก็ใจดี  น้ำใจจากเด็กนักเรียนหาได้ยากมากเวลาที่เห็นครูถือของมาหนักอย่างไรนักเรียนก็ไม่สนใจเดินผ่านไปอย่างหน้าตาเฉยจนยต้องเรียนนักเรียนมาอบรมมารยาทให้รู้จักเป็นนักเรียนที่มีมารยาทที่ดีปํจจุบันและอนาคต

นางสาวนารีม๊ะ  แวสะมะ   ห้องว.52   เลขที่21


เขียน 16 Jun 2013 @ 12:54 ()


ความเห็น (0)