อนุทิน 125177 - ไอดิน

  ติดต่อ

ปัญหา ...ก่อให้เกิดความทุกข์

ระดับของความทุกข์ ช่วยบอก...ระดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องรีบจัดการ

ความทุกข์มีประโยชน์ตรงที่...ช่วยกดดัน เร่งให้แก้ปัญหาไปจนสำเร็จ

เมื่อดทนได้สำเร็จ...แก้ปัญหาได้สำเร็จ...ความทุกข์รู้ว่า...หมดหน้าที่แล้วก็จะจากไป

ปัญหาที่แก้ไขถูกต้องแล้ว...ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และเติบโตได้เร็วกว่าในภาวะปกติ

และระดับการเรียนรู้ เติบโต...อาจวัดได้จากความสามารถในการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิด ^ ____ ^

  เขียน:  

ความเห็น (3)

รับกำลังใจไป ๒๐ กระบุงโกยครับ ;)...

ถ้าไม่มีปัญหา เราจะไม่รู้ว่าความสำเร็จเป็นเช่นไร

แต่อย่ามาแบบหนักมากละกัน

ขอบคุณปัญหา...ที่ทำให้เกิดปัญญา...ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ