อนุทิน 125149 - นิตยา ข้าวงาม

สัปดาห์ที่  5 วันที่10-14 มิถุนายน 2556

      สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 5 ของการปฎิบัติหน้าที่ครูฝึกสอน รู้สึกว่าสัปดาห์นี้ ครูจะวุ่นกับการฝึกซ้อมนักกีฬา ทำให้เป็นสัปดาห์ที่ต้องคุมหลายห้องในเวลาเดียวกันอีกแล้ว คุมห้อง ป. 3/3 ป.3/4 และ ป.3/5   เด็กห้องที่อ่านไม่ออกเลย เขียนไม่ได้ส่วนใหญ่ จะเล่นกีฬาเก่ง  ก็มีการติวเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหา และยังเรียนได้ช้า  และในวันที่ 13 มิ.ย ก็ตรงกับวันครูด้วยทาง รร.ให้ความสำคัญมาก มีการฝึกซ้อมตอนเข้าแถว และมีการประกวดการทำพานของนักเรียนแต่ละชั้นด้วย และในสัปดาห์นี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอนใหม่ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างตามมา มาคาบสอนเพิ่มมากขึ้น  ยิ่งนักเรียนสนิทกับเรามากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งต้องทำตัวให้เป็นครูมากยิ่ง คือต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเดิม

     วันเสาร์ก็มาคุมวงโยทวาทิศ  สำหรับสัปดาห์นี้จะมีการลงโทษ นักเรียนที่มาซ้อมสายต้องวิ่งรอบสนามตามเวลาที่มาสาย ถ้าสาย 20 นาทีก็วิ่ง 20 รอบ เวลาไม่ตั้งใจซ้อมทั้งทีมจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยการเคี้ยวบอระเพชร ดูนักเรียนเคี้ยวแล้ว รู้สึกขมแทนมาก และช่วยถือพานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสมาคม ผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย ตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็มีการคุมวงโยทวาทิศตามปกติ เหมือนทุกๆวัน เวลามีคาบว่างก็ไปช่วยทำงานเกี่ยวกับเอกสารที่ห้องธุรการ


เขียน 15 Jun 2013 @ 11:06 () แก้ไข 24 Jun 2013 @ 08:36, ()


ความเห็น (0)