อนุทิน 125140 - ยูมิ

ยูมิ

ถาม... ความเชื่อคืออะไร..?

ตอบ...  สิ่งที่มนุษย์มั่นใจว่าเป็นความจริง  ความเชื่อเป็นสิ่งอยู่คู่มนุษย์มาแต่โบราณ

ความเชื่อก่อเกิดเป็นศาสนา 

  ในศาสนาเทวนิยมเกี่ยวกับความเชื่อนั้นคือการใช้ความเชื่อยืนยันการมีอยู่เป็นอยู่ของพระเจ้า  และการทำตามคำสั่งสอนที่พระเจ้าประทานลงมาให้

  ในศาสนาอเทวนิยม  ความเชื่อ ( faith ) ของมนุษย์แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ

เชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีอยู่จริง  เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง  เชื่อว่าแต่ละคนล้วนมีกรรมเป็นของตน  และเชื่อมั่นในองค์ศาสดาเช่น  ความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


เขียน 15 Jun 2013 @ 05:39 ()


ความเห็น (0)