อนุทิน 12513 - Boo

  ติดต่อ

@12418 ขอบคุณ ท่านเทพค่ะ ที่อธิบาย รายละเอียด เกี่ยวกับ แบบทดสอบ Myers-Biggs Type Indicator (Personality Test)  เป็นวิทยาทาน ... เชื่อมั่น ศรัทธา ค่ะ ...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)