อนุทิน 12513 - Boo

Boo

@12418 ขอบคุณ ท่านเทพค่ะ ที่อธิบาย รายละเอียด เกี่ยวกับ แบบทดสอบ Myers-Biggs Type Indicator (Personality Test)  เป็นวิทยาทาน ... เชื่อมั่น ศรัทธา ค่ะ ...

เขียน 21 Jun 2008 @ 16:57 () แก้ไข 21 Jun 2008 @ 16:58, ()


ความเห็น (0)