อนุทิน #125111

ข้าพเจ้ามองว่ามันคือ ความสูญเปล่า

หากว่าการเกิดมาครั้งนี้ไม่ลงมือสู่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอันนำไปสู่การได้รับคำตอบต่อการเกิด

...


เขียน:

ความเห็น (0)