อนุทิน 125101 - กานดาน้ำมันมะพร้าว

ทำไมถึงเขียนแล้วไม่บอกที่มา แหล่งอ้างอิง ฯ ว่ามาจากไหนให้ทราบๆไหมค่ะว่า ข้อมูลนั้นขาดความเชื่อถือไปเลย บางเรื่องทราบได้เลยว่าไม่ได้มาจากของตัวเองคิด เขียนอะไรก็เขียนได้แต่ทำไมไม่เขียนให้ครบสมบูรณ์ถูกต้อง ให้คนที่อ่านนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อได้หรือปฏิบัติอย่างมัั่นใจได้ว่าไม่ผิด หรือปลอดภัย  ฯ น่าเสียดาย......

เขียน 13 Jun 2013 @ 21:52 ()


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

คุณพี่ ... เรื่องอะไรเหรอครับ ???

เขียนเมื่อ 

นั่นสิ..!

GotoKnow ก็บอกไว้นะ

ประโยชน์ของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

  • เพื่อสนับสนุนสังคมและวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคุณภาพใน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการปฏิบัติตามกฏ กติกาและระเบียบที่ถูกต้องเหมาะสมในการสร้างงานเขียนที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผลงานของผู้อื่น
  • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เคารพสิทธิ์ ให้เกียรติแก่เจ้าของบทความที่ใช้อ้างอิงและการกำหนดสิทธิ์ให้ผู้อื่นนำไป ใช้อ้างอิง (การกำหนดสิทธิ์การนำไปใช้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่สัญญาอนุญาต)
  • เพื่อสนับสนุนงานเขียนที่เป็นต้นฉบับที่มีคุณภาพ ด้วยการให้สมาชิกเขียนบันทึกด้วยตนเองและอ้างอิงเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้ อย่างถูกต้องและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • การอ้างอิงที่ถูกต้องอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่บทความและผู้เป็นเจ้าของบทความ
  • ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

การกระทำใดที่เรียกว่าละเมิดลิขสิทธิ์

  • คัดลอกบทความทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งมาโดยไม่มีการเขียนเรียบเรียง ประโยคทั้งหมดใหม่ด้วยตนเอง และไม่อ้างอิงหรือแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล
  • คัดลอกบทความมาโดยดัดแปลงเพียงบางคำ โดยไม่อ้างอิงหรือแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล
  • คัดลอกข้อความในบทความ โดยไม่ใส่เครื่องหมาย “...” และไม่อ้างอิงหรือแสดงแหล่งที่มาของข้อมูล

แนวทางการเขียนบทความอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

  • กรณีที่คัดลอกข้อความหรือประโยคบางส่วนมาจากต้นฉบับโดยไม่มีการดัดแปลงใดๆ เนื่องจากหากมีการดัดแปลงหรือเรียบเรียงใหม่แล้วอาจสื่อความหมายไม่ชัดเจน เท่าต้นฉบับ ควรใส่เครื่องหมาย “..” ครอบคลุมทั้งข้อความ และใส่แหล่งอ้างอิงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน
  • กรณีที่ต้องการเขียนข้อมูลหรือบอกเล่าเกี่ยวกับงานเขียนดังกล่าว ควรอ่านทำความเข้าใจบทความดังกล่าวให้กระจ่าง และทำการเรียบเรียงประโยคใหม่ทั้งหมดด้วยรูปแบบการเขียนที่เป็นของตนเอง โดยไม่ทำให้ใจความสำคัญและการสื่อความหมายในบทความเดิมไม่ผิดเพี้ยนไป และที่สำคัญจะต้องแสดงแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งที่มาของบทความที่นำมาเป็นต้น ฉบับในการเรียบเรียงใหม่ให้ชัดเจน เพื่อแสดงเจตนาความบริสุทธิ์ของท่านเองและยังแสดงถึงการให้เกียรติและให้ ความเคารพต่อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของแก่ผู้เป็นเจ้าของเดิม

บางครั้งชอบข้อมูลมาก แต่ไม่เขียนที่มา อยากให้ดอกไม้ อยากเขียนความคิดเห็น แต่ต้องผ่าน.....