อนุทิน 125096 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

"..ทัศนศึกษา.."

 ทัศนศึกษาแปลว่า"เห็น"

 จดจำเป็นความรู้สู่ถิ่นฐาน

 ใช่ท่องเทียวสบายใจให้เบิกบาน

 จะหมดเปลืองงบประมาณ เพื่อการนี้


 เห็นอะไรพบอะไรให้รู้คิด

 นำมาติด ต่อเติมเพิ่มศักดิ์ศรี

 อีกบันทึกเรื่องราวก็ควรมี

 เพิ่มทักษะทั้งสี่ ให้ชำนาญ


จึงจะเป็น "การเห็น" เป็นประโยชน์

 ช่วยตอบโจทย์ที่ไปให้อาจหาญ

 ทุกทุกสิ่งผ่านพบประสบการณ์

 ก็มีบ้างสนุกสนาน สำราญใจ


 ขออวยพรให้ ไปดีมีความสุข

 อย่ามีทุกข์แผ้วพานสถานไหน

 กลับถึงบ้าน เดินทาง อย่างปลอดภัย

 นำกำไรที่ได้รับ กลับพัฒนา

 ๒๐.๒๕ น. : ๑๓ มิ.ย. ๕๖


เขียน 13 Jun 2013 @ 20:30 ()


ความเห็น (0)