ติดต่อ

อนุทิน #125096

"..ทัศนศึกษา.."

 ทัศนศึกษาแปลว่า"เห็น"

 จดจำเป็นความรู้สู่ถิ่นฐาน

 ใช่ท่องเทียวสบายใจให้เบิกบาน

 จะหมดเปลืองงบประมาณ เพื่อการนี้


 เห็นอะไรพบอะไรให้รู้คิด

 นำมาติด ต่อเติมเพิ่มศักดิ์ศรี

 อีกบันทึกเรื่องราวก็ควรมี

 เพิ่มทักษะทั้งสี่ ให้ชำนาญ


จึงจะเป็น "การเห็น" เป็นประโยชน์

 ช่วยตอบโจทย์ที่ไปให้อาจหาญ

 ทุกทุกสิ่งผ่านพบประสบการณ์

 ก็มีบ้างสนุกสนาน สำราญใจ


 ขออวยพรให้ ไปดีมีความสุข

 อย่ามีทุกข์แผ้วพานสถานไหน

 กลับถึงบ้าน เดินทาง อย่างปลอดภัย

 นำกำไรที่ได้รับ กลับพัฒนา

 ๒๐.๒๕ น. : ๑๓ มิ.ย. ๕๖


  เขียน:  

ความเห็น (0)