อนุทิน 125086 - น้องซิลเวีย

  ติดต่อ


มองภาพ--หาความหมาย


People and circumstances change...accept it. 

You can only change what is in your power, 

what you have no control over...

let it be...

and let it go... 

ผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ... ยอมรับมันเถิด

เราสามารถเปลี่ยนแปลงเฉพาะสิ่งที่เราสามารถทำได้เท่านั้น

อะไรที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ ...

ก็ช่างมันเถอะ ...

และปล่อยมันไป ...


แปลกระท่อนกระแท่นโดย...น้องซิลเวีย

  เขียน:  

ความเห็น (3)

ขอบคุณในความกระท่อนกระแท่นครับ ;)...

ภาพสวยมากค่ะ 

เปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เราเข้าใจครับ ขอบคุณมากครับ