อนุทิน 125079 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๔๐๑ |

"๒ เล่มใหม่"

เดินทางไปศาลากลางเมืองเชียงใหม่มา
ขากลับแวะซื้อกรอบติดป้ายทะเีบียนรถเครื่องที่กาดหลวง

และแวะดูหนังสือที่ร้านดวงกมลเชียงใหม่
ซึ่งมีหนังสือให้เลือกมากกว่าร้านหนังสือประจำอย่างสุริวงศ์ฯ

เป้าหมายไม่พบ แต่พบ ...

"อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์" เขียนโดย "หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช"

และ

"วันที่หัวใจกลับบ้าน" เขียนโดย "อาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล"

(เล่มนี้หามานาน เหลือ "วันที่ถอดหมวก" อีกเล่ม)

เขียน 13 Jun 2013 @ 15:35 ()


ความเห็น (0)