อนุทิน 125058 - อักขณิช

อักขณิช
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมใฝ่ฝันอยากเห็น Gotoknow เป็นชุมชนคิดบวกและชุมชนแห่งความอบอุ่น(Positive Thinking and Warming Community) นะครับ  เลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการวิพากย์วิจารณ์ทางการเมืองหรือนำความคิดต่างทางการเมืองมานำเสนอในชุมชนแห่งนี้ รวมทั้งเรื่องราวต่างๆ ที่เป็น Hate Speech หรือ Hate Story  ด้วย  เพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือความสร้างสรรค์ใดๆ ขึ้นมาเลย

ใครจะว่าผมเป็นคนใจแคบ....ก็ยอมละครับ

เขียน 13 Jun 2013 @ 09:18 () แก้ไข 13 Jun 2013 @ 09:44, ()


ความเห็น (3)

วัตถุประสงค์ของ GotoKnow เป็นไปตามที่พี่เพลินพูดไว้ค่ะ ดังนั้นการดำเนินการต่างๆ ของ GotoKnow เป็นไปตามหัวปลาที่วางไว้ค่ะเพื่อรักษาพื้นที่แห่งความสุขนี้ไว้ค่ะ :) 

เขียนเมื่อ 

Hate Speech เปลี่ยนเป็น Head Speech

Hate Story เปลี่ยนเป็น Head Story

ไม่แคบเกินไป ไม่กว้างเกินไป สมดุลตรงกลาง

เพราะทุกอย่างมีความเป็นจริงเป็นที่ตั้งนะครับ พี่หนานเพลิน ;)...

เขียนเมื่อ 

แลกเปลี่ยนแบบสร้างสรรค์  เจือจานและประสานประโยชน์สุขส่วนรวม ดีที่สุดจ้ะ