อนุทิน 125052 - ธิ

ธิ

  • เป็นจังหวะที่ดีต่อเนื่อง  พบพระอาจารย์อินทร์ถวาย  วัดป่านาคำน้อย  นายูง  อุดรธานี  บ่ายแก่ ๆ วันอาทิตย์
  • ท่านเล่านิทานเรื่องเจ้าชายเมื่องพาราณสีไปเรียนวิชากับพระอาจารย์  ไปหยิบกินถั่วของชาวบ้านโดยไม่ขอ  พระอาจารย์เฆี่ยนสั่งสอน  ไม่ใช้อารมณ์.....ทำด้วยความเมตตา
  • พอเจ้าชายได้ครองราชย์เป็นพระราชา  กลับเรียกพระอาจารย์มากะจะเอาคืน  บั่นคอให้ถึงตาย  
  • พระอาจารย์บอกยอมตาย  ทำตามหน้าที่ขณะนั้น  .....  ยังดีที่คิดได้  เลิกอาฆาต  แต่งตั้งพระอาจารย์เป็นปุโรหิตที่ปรึกษา

  • พอท่านรู้ว่ามาจากชมรมพุทธจริยธรรมของโรงพยาบาล  ท่านเมตตามาก  ให้ CD เปิดฟังในรถ  หนังสือธรรมะชุดใหญ่...ให้หัวหน้าเยอะกว่านะ   แล้วน้อง ๆ ทยอยรับจากท่านทีละคน
  • ทำคนไข้ราบรื่น  อารมณ์ยินดีต่อเนื่อง  วันนี่ดีใจ  บอกคนไข้เคยอุบัติเหตุก้มไม่ได้  ไปพบนักกายภาพบำบัด
  • อังคารเขียน SA2011 ประเมินตนเอง  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  เหลือย่อลงจาก ๑๓ หน้า  เยอะเกินไป
  • เพิ่งได้เริ่มทำเอกสารคนดีศรีสาธารณสุข 

เขียน 12 Jun 2013 @ 23:46 ()


ความเห็น (0)