อนุทิน #125043

| อนุทิน ... ๔๓๙๔ |

"ทุกข์ก่อนสุข"

"... บ่อยครั้งเราได้เห็นใครหลายคนเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเพราะทุกข์หนักหนาสาหัสแทบล้มประดาตาย ความทุกข์มาปลุกให้เราตื่น พระพุทธองค์จึงบอกว่า ความทุกข์นั้นเป็นความจริงอันประเสริฐ เพราะเมื่อความทุกข์เกิดขึ้น ถ้าเรามีปัญญา เราจะค้นพบความสุข เหมือนดอกบัวที่เกิดจากตม ไม่มีตมก็ไม่มีบัวฉันใด เมื่อไม่มีทุกข์ เราก็ไม่อาจค้นพบความสุขที่ประเสริฐฉันนั้นเหมือนกัน ...... (มหาอำนาจแห่งความสุข) ..."

ท่าน ว.วชิรเมธี

เขียน:

ความเห็น (2)

ทุกข์  - สุข  =  สุข - ทุกข์  =  ๐