อนุทิน #125022

ชีวิตช้าช้า

ชีวิตเงียบเงียบ

ชีวิตเรื่อยเรื่อย

...

ชีวิตมีจิตวิญญาณ

สิงสถิตคู่ร่าง...

แม้ร่วงโรย...ตามกาล


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

มองชีวิตทางลบ  ก็จะติดลบตลอดชีวิต   มองชีวิตทางบวก ก็จะมีกำไรตลอดชีวิต