อนุทิน 125022 - แม่พลอย

ชีวิตช้าช้า

ชีวิตเงียบเงียบ

ชีวิตเรื่อยเรื่อย

...

ชีวิตมีจิตวิญญาณ

สิงสถิตคู่ร่าง...

แม้ร่วงโรย...ตามกาล


เขียน 12 Jun 2013 @ 08:45 () แก้ไข 12 Jun 2013 @ 08:46, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มองชีวิตทางลบ  ก็จะติดลบตลอดชีวิต   มองชีวิตทางบวก ก็จะมีกำไรตลอดชีวิต