อนุทิน 125022 - แม่พลอย

  ติดต่อ

ชีวิตช้าช้า

ชีวิตเงียบเงียบ

ชีวิตเรื่อยเรื่อย

...

ชีวิตมีจิตวิญญาณ

สิงสถิตคู่ร่าง...

แม้ร่วงโรย...ตามกาล


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

มองชีวิตทางลบ  ก็จะติดลบตลอดชีวิต   มองชีวิตทางบวก ก็จะมีกำไรตลอดชีวิต