อนุทิน 125021 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

ชีวิตที่รอบคอบ...

ความหลงทางจากการสละโสดโดยตรง โดยจริง ๆ นั้น มิใช่ มาจากสัญชาติญานแห่งการปรารถนาที่จะมีคู่ครองที่เป็นทางการแต่ประการใดเลย


หากเบื้องต้นเกิดมาแต่สัญชาติญานดิบ ๆ ของความเป็นสัตว์ในตน ที่ก้าวสู่วัยเจริญพันธุ์ โดย... ยังไม่อาจยกระดับจิตวิญญานให้เหนือความต้องการทางเพศที่กรุ่นอยู่ในภายในได้ 


ความสับสนและต่อสู้ดังกล่าวในคนที่เกิดอาการ ดังกล่าวนี้ จึงส่งผลให้ไปก่อความผิดพลาด หลงทาง และ ทะเลาะกันมากมาย ภายใต้ความที่ต้องปกปิดแรงปรารถนาในใจ ที่มีอยู่ โดย ตนรู้ตนอยู่ลึก ๆ และก็เริ่มที่จะเกิดละอาย


ชมรมคนโสดสนิททั้งต่อหน้าและลับหลัง...จึงหวังความตื่นแห่งสัมมาใจ... ที่จะนำความสว่างมาสู่ตน แต่ละคน จนชัดแท้ ก่อนจะเกิดการเลือกเส้นทางชีวิต โดยไม่ผิดพลาด.
เขียน 12 Jun 2013 @ 08:19 ()


ความเห็น (0)