อนุทิน 125018 - ไอดิน-กลิ่นไม้


ตั้งใจไว้แต่แรกว่า จะไม่ร่วมเขียนบันทึกเรื่อง "โรงเรียนแห่งความสุข"...

แต่มาเปลี่ยนใจเอาโค้งสุดท้ายใกล้หมดเขต เพราะรู้สึกว่า จะยังไม่เห็น "โรงเรียนแห่งความสุข" ใน "มุมมองของผู้ผลิตครู"

"ไอดิน-กลิ่นไม้" เองเคยมีสถานภาพที่เรียกว่า "ครูของครู" มากว่า 35 ปี จึงตัดสินใจร่วมเขียนบันทึกใน Theme "โรงเรียนแห่งความสุข" ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนแห่งความสุข : สุขในวันนี้ และสุขในวันข้างหน้า" โดยมีกรอบแนวคิดที่เน้นไปที่ "การทำหน้าที่ของครูให้ครบถ้วนตาม "TEACHER MODEL" คือ การนำเอาตัวอักษรแต่ละตัวที่ประกอบกันเป็นคำว่า "TEACHER" มาแจกแจงหน้าที่ของครู ซึ่งเคยมีแนวคิดทางตะวันตกที่แจกแจงไว้ แต่นั่นเป็นการแจกแจงให้ครบถ้วน ตามบทบาทหน้าที่ของครูโดยรวม สำหรับการแจกแจงของ "ไอดิน-กลิ่นไม้" จะมุ่งเน้นไปที่หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ "ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างครูอาจารย์กับผู้เรียน" ซึ่งจะเสริมสร้างให้โรงเรียน (หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น) ให้เป็น "โรงเรียนแห่งความสุข" 

ตั้งใจไว้ว่า จะลงบันทึกภายในวันนี้ ถ้าการใช้ Internet ที่ฟาร์มไอดิน-กลิ่นไม้ จะพอถูลู่ถูกังทำได้ แล้วพบกันนะคะ

 

 

 

เขียน 12 Jun 2013 @ 07:48 ()


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 


...รอลุ้นอ่านนะคะพี่ผศ.วิไล

ขอบคุณ "น้องดร.นัยนา" มากนะคะ ในน้ำใจที่ติดตามให้กำลังใจพี่เสมอมา และขอบคุณที่จะติดตามอ่านบันทึก "  "โรงเรียนแห่งความสุข : สุขในวันนี้ และสุขในวันข้างหน้า" นะคะ

เข้าไปดูบันทึกของน้อง โอ้โห! ช่วงนี้ขยันลงบันทึกจนพี่อ่านไม่ทันตั้งหลายเรื่อง แล้วจะหาเวลาย้อนไปเก็บตกนะคะ

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับดอกไม้กำลังใจจาก "คุณ Ka-Poom " "อาจารย์เสือ Wasawat Deemarn" และ "คุณเพลินอักขณิช " 

 

 
 

ขอบคุณมากนะคะ สำหรับดอกไม้กำลังใจจาก "อ.นุ"

ตอนนี้ลงบันทึกแล้ว โดยปรับชื่อและภาพเป็นดังนี้ค่ัะ