อนุทิน 125003 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • ครูสร้อยฟ้าเล่าเรื่องเพื่อนมีอาการลิ้นแข็งโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • สุดท้ายทราบว่าเกิดจาก ไปซื้อผลไม้ปั่นรวมมิตรจากแม่ค้าที่มีสารพิษตกค้างมากมาดื่ม
  ส่งผลให้ลิ้นแข็งโดยปัจจุบันทันด่วน.....
 • ฟังแล้วหดหู่  ชีวิตคนไทยตายผ่อนส่งเพราะเกษตรกรพ่อค้าแม่ขายขาดคุณธรรม
     "เห็นแก่เงินมากกว่าคุณค่าของชีวิต"   
 • หันกลับมาทบทวนตัวเอง  ถ้าฉันขืนใช้ชีวิตแบบมักง่าย "ซื้อทุกอย่างที่กิน"
  คงตายผ่อนส่งด้วยโรคร้ายโดยไม่รู้ตัว
                                                                                     ธรรมทิพย์
                                                                             ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖


เขียน 11 Jun 2013 @ 20:13 () แก้ไข 11 Jun 2013 @ 20:17, ()


ความเห็น (0)