อนุทิน 124998 - คุณมะเดื่อ

หลังโรงเรียนเลิก คุณระพีโทร.หาคุณมะเดื่อถามถึงประเภทของบัญชีเงินฝาก ศพด.วัดอู่ตะเภา ซึี่่งคุณ

มะเดื่อไม่ได้บอกไว้ ว่าเป็นประเภทกระแสรายวัน  เพราะคุณระพีจะโอนเงินบริจาคมาให้เป็นการทำบุญ

วันเกิดด้วย....จึงรู้ว่า คุณระพีกับคุณมะเดื่อ เกิดเดือนเดียวกันเลยจ้ะ   มิถุนายน  แต่คุณระพีเกิดวันที่  8  

ผ่านมาแล้ว ของคุณมะเดื่อยังไม่ีถึงจ้ะ  เราสองคนจึงทำบุญวันเกิดด้วยการสร้าง ศพด.ด้วยกันเลย  

ความสุขที่ได้สร้างให้กับส่วนรวมเนาะ

เขียน 11 Jun 2013 @ 17:02 ()


ความเห็น (0)