อนุทิน 12499 - Boo

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@12411 ป๋าดล คนดีที่นี่รัก  

 

  ธรรมชาติ มีจำกัด ต้องผลัดเปลี่ยน

          ...  และหมุนเวียน ผลัดใบ ในพฤกษา

          ...  ออกดอกผล กิ่งใบ เพื่อเยียวยา

          ... คอยรักษา นิเวศน์ดุล คอยหนุนนำ

 

          เอื้อประโยชน์ ถ่วงดุล กันถ้วนหน้า

          ... ตามประสา มีแต่ให้ ได้ดอกผล

          ... ทุกสรรพสัตว์ วัดคุณค่า ในใจตน

          ... คนทั้งคน ก็ควรคิด พิจารณา  ....

 

          ... เริ่มจากตน คนในบ้าน สมานรัก

          ... แล้วทอถัก สายใย ไปข้างหน้า

          ... ยังโรงเรียน เด็กน้อย ได้ชินชา

          ... ได้รู้ค่า ธรรมชาติ มหัศจรรย์

 

          ... อีกผู้นำ ชุมชน คนท้องถิ่น

          ... ได้ยลยิน เข้าใจ ใฝ่ศึกษา

          ... ได้รวมตัว รวมใจ ไม่เฉยชา

          ... ชาวประชา จะคล้อยตาม นามนิยม

 

          ... เมื่อรัฐวาง นโยบาย แผนงานหลัก

          ... ให้เคร่งครัด ติดตาม ถามปรึกษา

          ... สื่อทุกส่วน ล้วนช่วย กันตรวจตรา

          ... พัฒนา ค่านิยม บ่มเพาะพันธุ์  ...

 

          ... เริ่มต้นใหม่ ไม่สาย หรอกนะท่าน

          ... รับประกัน หากจริงจัง ยังพอหวัง

          ... สิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม

          ... ช่วยตอกย้ำ ความเป็นไทย ไทยั่งยืน

 

 ... จะ ไม่ ยอม แพ้ - ขอบคุณค่ะ  ...

เขียน 21 Jun 2008 @ 14:47 ()


ความเห็น (0)