อนุทิน 124983 - อาริษา เตาวะโต

วันที่ 3 เดือนมิถุนายน 2556 ทางโรงเรียนมีการเลือกนักกีฬาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตโดยมีการร่นการสอนจากปกติใช้เวลาการสอน 1 ชั่วโมงเต็ม  ลดเหลือเพียงแค่ 50 นาทีต่อคาบซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่  12-18 กรกฎาคม 2556 ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องเลือกนักกีฬา  วันที่ 4 เดือนมิถุนายน 2556 เมื่อเวลาบ่าย 3 โมงตรง นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาซ้อมที่สนามแหละส่วนที่ไม่ใช้นักกีฬาก็ต้องซ้อมขบวนพาเหรด และส่วนวันที่  5-7 เดือนมิถุนายน 2556 นักศึกษาฝึกสอนจะได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ซ้อมกีฬาทางด้านแบดมินตันนักศึกษาแต่ละคนมีหน้าที่คุมซ้อมไม่เหมือนกัน  และหน้าที่ของดิฉันคือจะต้องพานักเรียนไปซ้อมที่สะพานหินทุกวันโดยไปพร้อมกับครูที่ได้รับมอบหมายแต่ละหน้าที่นั้นๆไป โดยครูจะเป็นผู้กำหนดเองว่าจะต้องเลิกเวลากี่โมงแต่อย่างน้อยต้องภายในเวลา 5 โมงครึ่งทุกวัน  เมื่อถึงเวลาเลิกครูและนักศึกษาฝึกสอนจะต้องรอให้ผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคนมารับกลับไปจนหมดก่อนแล้วหลังจากนั้นครูและนักศึกษาฝึกสอนจึงกลับบ้านได้ซึ่งจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกวันจนหมดสิ้นการแข่งขันกีฬา


เขียน 11 Jun 2013 @ 12:21 () แก้ไข 25 Jul 2013 @ 11:57, ()


ความเห็น (0)