อนุทิน 124981 - ยุวดี ดำหาย

ในสัปดาห์ที่ 4 ของการเป็นนักศึกษาฝึกสอน ณ ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วเป็นเวลา 1 เดือน ว่าในชีวิตการเป็นนักศึกษาฝึกสอน มีอะไรหลาย ๆ อย่างที่ให้เราได้เรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการเรียนรู้การเป็นอยู่ของชีวิตครู ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคาบสอนของข้าพเจ้า สนุกมากเพราะเด็กๆที่ข้าพเจ้าสอนนั้นน่ารัก แต่มีประถมชั้นปีที่2 ห้องหนึ่งเป็นเด็กที่ซนมาก ในคาบแรกของการสอน เด็กไม่ฟังข้าพเจ้าเลย สั่งให้ทำเขียนก็ไม่เขียน คุยกันทำให้ข้าพเจ้าเครียดมาก ในการคุมชั้นเรียนในห้องนั้น ทำให้ข้าพเจ้าคิดรูปแบบต่างๆในการสอน เช่น การให้เด็กๆทำงานรายคน  ทำงานกลุ่ม  การเล่นเกม การสอนแบบให้นั้งฟัง  มาจนถึงสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งเป็นการใช้รูปแบบที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ศึกษานักเรียนได้อย่างเข้าถึง และเข้าใจ ข้าพเจ้าจึงได้รู้ว่าเด็กๆห้องนี้จะเรียนรู้ได้ดีต้องใช้การลงมือทำด้วยตัวเอง ไม่ชอบแบบนั้งฟัง ดังนั้น เกือบทุกคาบข้าพเจ้าจะมีการทดลอง หรือไปเรียนนอกห้องเรียน และมีกิจกรรมให้ทำตลอด ทำใหัสัปดาห์ต่อไปข้าพเจ้า สอนเด็กๆอย่างเข้าใจ และสนุกกับการสอน และสนุกกับนักเรียน จึงทำให้ข้าพเจ้ารักในวิชาชีพครู และมีความสุขทุกครั้งเมื่อเห็นเด็กๆตั้งใจเรียน ตอบคำถามอย่างเสียงดัง


เขียน 11 Jun 2013 @ 11:09 ()


ความเห็น (0)