อนุทิน 124973 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๔๓๘๓ |

"การให้อภัย"

...

จะก่อกรรมทำเวรไปถึงไหน
ไม่รู้จักให้อภัยกันบ้างหรือ
ปล่อยให้ไฟแรงแค้นแน่นระืบือ
มัวแต่ยึดถือตนคนสำคัญ

การอภัย คือ การให้ที่สูงสุด
เป็นสิ่งที่มนุษย์พึงสร้างสรรค์
ปฏิบัติชอบตอบธรรมในทุกวัน
ลดละเลิกสิ่งละอันไม่พันตัว

...

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

...ถ้ามีความเมตตา...จะเกิดการให้อภัย...

ขอบคุณทุกท่านครับ ;)...