อนุทิน 124956 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  ติดต่อ

ผู้เขียนเข้าร่วมฟังบรรยาย

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในคลินิก

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2556

ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี


  เขียน:  

ความเห็น (0)