อนุทิน 124953 - สุมลฑา พลรัตน์

สัปดาห์ที่4 วันที่3-7 มิถุนายน 2556

  สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 4ของการฝึกสอนแล้ว ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางนักเรียนและครูเริ่มรู้จักกันมากขึ้นทำให้ครูสามารถเริ่มเห็นข้อบกพร่องในการเรียนของนักเรียน โดยปกติแล้วนักเรียนระดับชั้น ป.4จะเป็นวัยที่ซนมากๆ จะเล่นมากกว่าเรียนและมักจะพูดมากไม่ค่อยสนใจฟังเวลาที่ครูสอน แต่ปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้ คือ จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งประมาณ 5-10 คน ในแต่ล่ะห้องจะอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปได้ล่าช้าทำให้เพื่อนที่เรียนตามทันครูรู้สึกเบื่อเมื่อต้องรอเพื่อนที่ทำงานไม่เสร็จ และปัญหาที่พบอีกอย่างหนึ่ง คือ พบนักเรียนชั้น ป4/4 คนหนึ่งอ่านหนังสือและเขียนหนังสือไม่ได้เลยและนักเรียนคนนี้มักจะไม่สนใจเวลาที่ครูสอนครูต้องสะกดให้นักเรียนคนนี้เขียนหนังสือที่ละคำ และครูจะใช้การแก้ปัญหาด้วยการนั่งเรียนเป็นกลุ่มเพื่อให้นักเรียนที่อ่านและเขียนหนังสือได้ช่วยเพื่อนที่อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ และปัญหาที่พบในสัปดาห์นี้ดิฉันต้องหาวิธีการแก้ปัญหาอีกต่อไป

  ส่วนเรื่องการปรับตัวของดิฉันก็เริ่มดีขึ้นตามเวลารู้จักครูท่านอื่นๆเพิ่มมากขึ้น โดยคุณครูที่โรงเรียนนี้จะคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดและจะคอยย้ำกับพวกเราเสมอว่าถ้าหากมีปัญหาก็มาปรึกษาได้ตลอดทำให้ดิฉันรู้สึกว่าการที่มาฝึกสอนที่โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรเป็นไปอย่างมีความสุขในตลอดเวลาที่ผ่านมา  แต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาฝ่ายวิชาการได้มอบหมายหน้าที่ให้ดิฉันไปสอนวิชาดนตรีนักเรียนชั้น ป.2 /1 ในทุกคาบของวันอังคารทำให้ให้ดิฉันเริ่มรู้สึกเครียดเล็กน้อย แต่ดิฉันก็พยายามจะสอนนักเรียนจนเต็มความสามารถ


เขียน 10 Jun 2013 @ 14:59 () แก้ไข 17 Jun 2013 @ 16:02, ()


ความเห็น (0)