อนุทิน 124951 - นารีม๊ะ แวสะมะ

สัปดาห์ที่ ๔  วันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๕๖

              สัปดาห์ที่สี่ของการเป็นครูฝึกสอน สัปดาห์นี้มีการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนแต่นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมการประชุมด้วนเนื่องจากติดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถม ๖ เลยทำให้ขาดประสบการณ์ของการประชุมผู้ปกครองและตัวเองต้องควบคุมดูแลนักเรียนทั้งสี่ห้องให้อยู่ในความเรียบร้อยจนทำให้หมดแรงเลยและเสียงก็หายและในอาทิตย์ที่ผ่านมาเกือบทั้งอาทิตย์เป็นการประชุมครูทั้งโรงเรียนซึ่งเกี่ยวกับโครงการที่จะพัฒนานักเรียนและครูผู้สอนทั้งปีนี้  การได้มาอยู่โรงเรียนที่มีทั้งเด็กนักเรียนที่เป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นสิ่งเห็นได้ชัดถึงความเเตกต่างระหว่างนักเรียนบางครั้งได้ดูครูสอนแล้วรู้สึกเหนื่อยเนื่องจากนักเรียนมัธยมนั้นจะพูดมากและแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมบ่อยมากและไม่ฟังในสิ่งที่ครูสอนส่วนเด็กนักเรียนชั้นประถมนั้นจะยังเกรงกลัวต่อครูและเชื่อฟังครูเป็นอย่างมาก

นางสาวนารีม๊ะ  แวสะมะ   ห้องว.52   เลขที่21

เขียน 10 Jun 2013 @ 14:16 ()


ความเห็น (0)