อนุทิน 124944 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๔  วันที่ ๓-๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  

     สำหรับสัปดาห์ที่ ๔ ทุกอย่างเริ่มเข้าที่ นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนมากขึ้น มีความกระตื่อรือร้นอยากจะเรียนมากขึ้น มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น  ให้ความร่วมมือกับครูอย่างเต็มที่ ซึ่งผิดกับสัปดาห์ที่ ๑-๒ ที่เด็กจะเล่นกันเองไม่สนใจที่จะฟังครู และยังมีเด็กบ้างคนในสัปดาห์ที่๔ นี้ไม่ตั้งใจเรียนสมาธิยังอยู่กับการเล่นมากกว่าเรียน

    ในโรงเรียนสัปดาห์ที่ ๔ นี้มีความคึกคักมากเนื่องจาก โรงเรียนได้มีการจัดการเลือกคณะกรรมการนักเรียน โดยเฉพาะตอนเที่ยงนักเรียนจะเดินหาเสียงกันเป็นกลุ่ม ทำให้ดูแล้วสนุกสนาน นักเรียนมีความร่วมมือกันที่ออกหาเสียงให้กับเบอร์ที่ตัวเองสนใจ

   สำหรับโครงการได้ดำเนินการแล้ว  แต่ไม่มีงบ จึงทำได้ในส่วนที่มีเท่านั้น 

เขียน 10 Jun 2013 @ 10:42 ()


ความเห็น (0)