อนุทิน 124940 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่ 4  ระหว่างวันที่ 3-7 ของเดือนมิถุนายน

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ก็ดำเนินไปอย่างปกติเหมือนกับทุกๆสัปดาห์    ทำให้ดิฉันเริ่มเข้าใจในตัวนักเรียนมากยิ่งขึ้น    สามารถจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น  ในการเรียนการสอนแต่ละครั้งดิฉันให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเอง   ดิฉันจะเป็นคนคอยให้คำแนะนำ  จะเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง    ทำให้นักเรียนเรียนสนุกและชอบในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น    ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตั้งใจเรียน  อาจจะมีการเล่นบ้าง

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 4 ก็ได้ผ่านไปได้ด้วยดีดิฉันสามารถเข้ากับคุณครูที่โรงเรียนได้   เริ่มคุ้นเคยกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น     และสามารถเตรียมวิธีการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น   


เขียน 10 Jun 2013 @ 09:40 ()


ความเห็น (0)