อนุทิน 124938 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓-๗ ของเดือนมิถุนายน

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ก็ดำเนินไปอย่างปกติเหมือนกับทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆทำให้ดิฉันเริ่มเข้าใจในตัวนักเรียนมากยิ่งขึ้น สามารถจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละครั้งในการจัดการเรียนสอนนั้นเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเองโดยที่มีดิฉันให้คำแนะนำ ทำให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนการสอน แต่ในบ้างครั้งนักเรียนอาจจะไม่ค่อยตั้งใจเรียน ซนบ้าง พูดบ้าง และดิฉันก็จะบอกนักเรียนว่าถ้าไม่มีตั้งใจเรียนและไม่ฟังที่ครูสอน ครูก็จะปล่อยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเลยถ้าทำไม่ได้จะหักคะแนน และวิธีดังกล่าวก็สามารถใช้กับนักเรียนได้บ้างบางคราว ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตั้งใจเรียน อาจจะมีการล่นบ้างก็ปกติตามประสาเด็ก

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๔ ก็ได้ผ่านไปอย่างด้วยดี เริ่มคุ้นเคยกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น และสามารถเตรียมวิธีการสอนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้น และสามารถเข้ากับคุณครูที่โรงเรียนเป็นอย่างดี ๔ สัปดาห์เวลาชั่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว

เขียน 10 Jun 2013 @ 09:22 ()


ความเห็น (0)